دکتر احمد فشارکی متخصص کودکان

دکتر احمد فشارکی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر احمد فشارکی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فشارکی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر احمد فشارکی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر احمد فشارکی : شنبه تا چهارشنبه ساعت : 18 الی 20