دکتر احمد چیت ساز متخصص مغز و اعصاب

دکتر احمد چیت ساز متخصص مغز و اعصاب

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر احمد چیت ساز تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر احمد چیت ساز متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر احمد چیت ساز متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: