دکتر الهام زمانی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

دکتر الهام زمانی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر الهام زمانی و تماس با مطب به صفحه زیر مراجعه نمایید:

کلینیک جی


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر الهام زمانی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر الهام زمانی پزوه متخصص بیماریهای دهان و تشخیص در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: