دکتر بهداد حق پناه متخصص قلب و عروق

دکتر بهداد حق پناه متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر بهداد حق پناه تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر بهداد حق پناه متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر بهداد حق پناه پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر بهداد حق پناه : شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر