دکتر حسنعلی عسکری نژاد

دکتر حسنعلی عسکری نژاد

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )

میانگین امتیازات

معرفی

دکتر حسنعلی عسکری نژاد متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )
شماره نظام پزشکی : 17620

سایر اطلاعات :

ساعات کار :

سایر راه های تماس:

تلفن و آدرس دوم:

,