دکتر حمید رضا ابطحی متخصص گوش حلق بینی

دکتر حمید رضا ابطحی متخصص گوش حلق بینی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر ابطحی متخصص گوش حلق بینی با مطب تماس بگیرید


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر حمید رضا ابطحی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر سید حمیدرضا ابطحی متخصص گوش، حلق و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

بورد تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فلوشیپ جراحی گوش از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره های تکمیلی کاشت حلزون و سمعک های کاشتنی در ایران و اروپا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


کلیدواژه ها:

دکتر ابطحی اصفهان

دکتر ابطحی گوش و حلق اصفهان

دکتر ابطحی متخصص گوش

دکتر ابطحی کاشت حلزون گوش