دکتر سمانه وزیری امجد دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

دکتر سمانه وزیری امجد دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر سمانه وزیری امجد و تماس با مطب به صفحه زیر مراجعه نمایید:

بیمارستان امیر المومنین شهرضا


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر سمانه وزیری امجد دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر سمانه وزیری امجد متخصص بیماریهای دهان و تشخیص در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: