دکتر شعله فلاحت پیشه متخصص پوست و مو

دکتر شعله فلاحت پیشه متخصص پوست و مو

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر شعله فلاحت پیشه تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر شعله فلاحت پیشه پزشک متخصص پوست و مو:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر شعله فلاحت پیشه پزشک متخصص بیماری های پوست و مو – درماتولوژی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: