دکتر صدیقه قایمی متخصص کودکان اصفهان

دکتر صدیقه قایمی متخصص کودکان اصفهان

معرفی

اخذ نوبت دکتر صدیقه قایمی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر قایمی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر صدیقه قایمی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر صدیقه قائمی : شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 3 الی 6:30 بعد از ظهر