دکتر طاهره بذرافشان متخصص کودکان اصفهان

دکتر طاهره بذرافشان متخصص کودکان اصفهان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر طاهره بذرافشان تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر بذرافشان متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر طاهره بذرافشان پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر طاهره بذرافشان : شنبه و چهارشنبه صبح و عصر یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه عصر