دکتر علیرضا معتمدی متخصص گوش حلق بینی

دکتر علیرضا معتمدی متخصص گوش حلق بینی

معرفی

اخذ نوبت دکتر علیرضا معتمدی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علیرضا معتمدی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علیرضا معتمدی پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: