دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب و عروق

دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر علی اکبر توسلی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی اکبر توسلی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: