دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب و عروق

دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب و عروق

توضیحات

اخذ نوبت دکتر علی اکبر توسلی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی اکبر توسلی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی اکبر توسلی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

آمار

5690 بازدید
4 امتیاز
2 بار نشان شده
1 بار منتشر شده

نقشه دسترسی

ثبت درخواست مدیریت صفحه کسب و کار

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

ثبت درخواست اعلام مالکیت، بهترین راه جهت استفاده بهینه از خدمات وبسایت