دکتر فاطمه طباطبایی متخصص کودکان

دکتر فاطمه طباطبایی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر فاطمه طباطبایی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فاطمه طباطبایی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فاطمه طباطبایی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر فاطمه طباطبایی : شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 الی 19