دکتر فرداد روشندل متخصص عفونی

دکتر فرداد روشندل متخصص عفونی

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر فرداد روشندل و مشاهده آدرس و تلفن مطب دکتر فرداد روشندل به صفحه زیر مراجعه کنید:

بيمارستان تخصصی خانواده


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فرداد روشندل پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فرداد روشندل پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: