دکتر فرشاد قدیری متخصص مغز و اعصاب

دکتر فرشاد قدیری متخصص مغز و اعصاب

معرفی

اخذ نوبت دکتر فرشاد قدیری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فرشاد قدیری متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فرشاد قدیری متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: