دکتر فرشته اشتری متخصص مغز و اعصاب

دکتر فرشته اشتری متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر فرشته اشتری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فرشته اشتری متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فرشته اشتری متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: