دکتر فرشته فارغی متخصص عفونی

دکتر فرشته فارغی متخصص عفونی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر فرشته فارغی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فرشته فارغی متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فرشته فارغی پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

 


آشنایی با بهترین دکتر عفونی اصفهان


آشنایی با بهترین متخصص عفونی اصفهان 


آشنایی با پزشکان متخصص عفونی در اصفهان 


بانک اطلاعات مشاغل اصفهان  


طراحی سایت در اصفهان