دکتر لاله زیدآبادی نژاد متخصص عفونی

دکتر لاله زیدآبادی نژاد متخصص عفونی

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر لاله زیدآبادی نژاد تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر لاله زیدآبادی نژاد پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر لاله زیدآبادی نژاد پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در شاهین شهر مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: