دکتر لاله ملکی متخصص آسیب شناسی فک و دهان

دکتر لاله ملکی متخصص آسیب شناسی فک و دهان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر لاله ملکی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر لاله ملکی دندانپزشک متخصص آسیب شناسی فک و دهان:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر لاله ملکی متخصص آسیب شناسی فک و دهان در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: