دکتر مجتبی ابطحی فروشانی متخصص گوش حلق بینی

دکتر مجتبی ابطحی فروشانی متخصص گوش حلق بینی

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر مجتبی ابطحی فروشانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر سید مجتبی ابطحی فروشانی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر سید مجتبی ابطحی فروشانی پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: