دکتر محمد ابراهیم اردستانی

دکتر محمد ابراهیم اردستانی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )

میانگین امتیازات

معرفی

دکتر محمد ابراهیم اردستانی متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )
شماره نظام پزشکی : 11254

سایر اطلاعات :

ساعات کار :

سایر راه های تماس:

تلفن و آدرس دوم:

,