دکتر مرتضی ایزدی متخصص عفونی

دکتر مرتضی ایزدی متخصص عفونی

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر مرتضی ایزدی و مشاهده آدرس و تلفن مطب دکتر مرتضی ایزدی به صفحه زیر مراجعه کنید:

کلینیک حکیم نجف آباد


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مرتضی ایزدی پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مرتضی ایزدی پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: