دکتر مهدی ریسمانچیان متخصص مغز و اعصاب

دکتر مهدی ریسمانچیان متخصص مغز و اعصاب

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر مهدی ریسمانچیان تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مهدی ریسمانچیان متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مهدی ریسمانچیان متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر مهدی ریسمانچیان : صبح روزهای فرد عصر روزهای شنبه و چهارشنبه