دکتر مهدی شیرازی نژاد متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی شیرازی نژاد متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر مهدی شیرازی نژاد تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مهدی شیرازی نژاد متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مهدی شیرازی نژاد پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: