دکتر کیا نوری مهدوی

دکتر کیا نوری مهدوی

فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )

میانگین امتیازات

معرفی

دکتر کیا نوری مهدوی فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )
شماره نظام پزشکی : 30498

سایر اطلاعات :

ساعات کار :

سایر راه های تماس:

تلفن و آدرس دوم:

,