Job Opportunity

جهت اطلاع از فرصت های همکاری و یا ثبت نام بعنوان تولید کننده محتوا لطفا رزومه خود را به ما ایمیل کنید. بدیهی است ارسال رزومه هیچ گونه مسولیتی در قبال استخدام یا پرداخت مالی به فرد متقاضی برای وبسایت esfahan.org ایجاد نمیکند.

خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی جهت استخدام  خود داری فرمایید.