بيمارستان الزهرا اصفهان

بيمارستان الزهرا اصفهان

معرفی

اطلاعات بيمارستان الزهرا اصفهان

محل: شهر اصفهان

تاریخچه :

تاسیس: سال 1369

بخش های درمانی بيمارستان الزهرا اصفهان

 • بخش‌های بستری
 • بخش‌های کلینیکی
 • بخش‌های پاراکلینیکی
 • واحد IPD

بخش‌های بستری بيمارستان الزهرا اصفهان

 • بخش CCU
 • بخش ICU مرکزی یک
 • بخش ICU مرکزی دو
 • بخش ICU مرکزی سه
 • بخش ICU داخلی نوزادان
 • بخش ICU منتخب
 • اتاق عمل اورژانس
 • اتاق عمل الکتیو یک
 • اتاق عمل الکتیو دو
 • بخش ادمیت نوزادان
 • بخش ارتوپدی زنان
 • بخش ارتوپدی مردان
 • بخش ارولوژی
 • اورژانس
 • بخش بیماریهای عفونی و گرمسیری بزرگسالان
 • بخش بیهوشی و مراقبت های ویژه
 • بخش پلاسما فرزيس
 • بخش پوست
 • بخش پیوند اعضا
 • بخش جراحی اطفال
 • بخش جراحی اعصاب
 • بخش جراحی پلاستیک
 • بخش جراحی توراکس
 • بخش جراحی زنان
 • بخش جراحی مردان
 • بخش جراحی عروق
 • بخش جراحي فك و صورت
 • بخش جراحی منتخب
 • بخش جنرال
 • بخش داخلی اعصاب
 • بخش داخلی نوزادان
 • بخش دياليز صفاقي
 • دی کلینیک
 • بخش روانپزشکی
 • بخش ریه
 • بخش روماتولوژی
 • بخش زنان و مامایی
 • بخش شيمی درمانی
 • بخش غدد
 • بخش قلب
 • بخش گوارش
 • بخش گوش و حلق و بینی
 • نفرولوژي
 • بخش ليبر (زايشگاه)
 • بخش هماتولوژی
 • بخش همودیالیز

بخش‌های پاراکلینیکی بيمارستان الزهرا اصفهان

 • آزمايشگاه بالینی
 • آزمایشگاه پاتولوژی
 • آزمایشگاه ژنتیک
 • ام آر آي
 • بانك خون
 • پلاسما فرزيس
 • توانبخشي
 • رادیولوژی
 • سنگ شكن
 • سي تي اسكن
 • سي‌تي‌ آنژيو

بیمه های تحت پوشش بيمارستان الزهرا اصفهان

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه ایران
 • بیمه دانا
 • بیمه دی
 • بیمه بانک سپه
 • بیمه خدمات درمانی
 • بیمه نیروهای مسلح
 • بیمه آتیه سازان حافظ
 • بیمه صدا و سیما
 • بیمهشرکت نفت (شاغلين و بازنشستگان)
 • بیمه سینا
 • بیمه SOS کمک رسان
 • بیمه شهرداري اصفهان