بيمارستان شهيد بهشتی کاشان

بيمارستان شهيد بهشتی کاشان

معرفی

اطلاعات بیمارستان شهيد بهشتی کاشان

محل بیمارستان شهيد بهشتی کاشان: کاشان

تاریخچه بیمارستان شهيد بهشتی کاشان:

تاسیس: سال 1369

مساحت: 40000 متر مربع

ویژگی ها:

 • تجهیزات پزشکی نوین و تأمین پرسنل مجرب و آموزش دیده
 • تعداد تخت مصوب بیمارستان شهید بهشتی: 704
 • تعداد تخت فعال بیمارستان شهید بهشتی: 650
 • تعداد تخت مصوب مجتمع امام علی (ع): 100
 • تعداد تخت فعال مجتمع امام علی (ع): 85
 • درجه ارزشیابی: یک

بخش‌های بستری و کلینیکی بیمارستان شهيد بهشتی کاشان:

 • بخش داخلی یک
 • بخش داخلی دو
 • بخش داخلی سه
 • بخش داخلی چهار
 • بخش عفونی
 • بخش CCU1
 • بخش CCU2
 • بخش ICU1
 • بخش ICU2
 • بخش ICU3
 • بخش اطفال
 • بخش نوزادان و NICU
 • بخش اطفال بخش نوزادان و NICU
 • بخش زایمان
 • بخش جراحی مردان
 • بخش جراحی زنان
 • بخش اتاق عمل
 • بخش اورژانس و تصادفات
 • بخش جنرال داخلی
 • بخش بستری زنان و زایمان
 • ICU قلب
 • MRI
 • بخش آنژیوگرافی
 • اتاق عمل قلب
 • بخش طبی سه
 • بخش پست کت
 • بخش پست ICU

بخش‌های پاراکلینیکی بیمارستان شهيد بهشتی کاشان:

 • فیزیوتراپی
 • داروخانه
 • آزمیشگاه
 • تصویربرداری
 • همودیالیز و پلاسما فرز
 • بخش شیمی درمانی
 • تست ورزش
 • اکوکاردیوگرافی
 • آندوسکوپی
 • کولونوسکوپی
 • برونکوسکوپی
 • اسپیرومتری
 • سنگ شکن
 • پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهيد بهشتی کاشان:

 • بیمه تأمین اجتماعی
 • بیمه مشاغل آزاد و تأمین اجتماعی امام علی
 • بیمه خدمات درمانی
 • بیمه نیروهای مسلح
 • بیمه نیروهای مسلح جانباز
 • بیمه کمیته امداد
 • بیمه بهداری زندان
 • بیمه ایران
 • بیمه دانا
 • بیمه شرکت نفت اصلی
 • بیمه سینا
 • بیمه شرکت نفت تبعی
 • بیمه مجتمع درمانی شفا
 • بیمه بانک ملی شاغل
 • بیمه بانک ملی بازنشسته
 • بیمه بانک تجارت
 • بیمه بانک کشاورزی
 • بیمه بانک سپه
 • بیمه بانک صادرات
 • بیمه بانک ملت