داروخانه حکیم شفا – داروخانه دکتر خلیفی نژاد

داروخانه حکیم شفا – داروخانه دکتر خلیفی نژاد

توضیحات

اطلاعات داروخانه حکیم شفا – داروخانه دکتر خلیفی نژاد اصفهان


بیمه های مورد پذیرش داروخانه حکیم شفا

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه خدمات درمانی
  • بیمه نیروهای مسلح
  • بیمه بانک سپه
  • بیمه بانک صادرات
  • بیمه بانک ملی
  • بیمه بانک ملت
  • بیمه بانک کشاورزی
  • بیمه شرکت نفت

آمار

9644 بازدید
4 امتیاز
34 بار نشان شده
12 بار منتشر شده

تلفن دوم

33379249

ساعات کار

شبانه روزی 24/7

کسب و کارهای مرتبط

ثبت درخواست مدیریت صفحه کسب و کار

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

ثبت درخواست اعلام مالکیت، بهترین راه جهت استفاده بهینه از خدمات وبسایت