دکتر آرزو یاقوتکار متخصص عفونی

دکتر آرزو یاقوتکار متخصص عفونی

معرفی

جهت گرفتن نوبت، مشاهده آدرس مطب دکتر آرزو یاقوتکار و تلفن مطب دکتر یاقوتکار به صفحه زیر مراجعه کنید:

بیمارستان تخصصی عسگریه


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر آرزو یاقوتکار پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر آرزو یاقوتکار پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: