دکتر آرش متقی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

دکتر آرش متقی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

معرفی

اخذ نوبت دکتر آرش متقی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر آرش متقی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر آرش متقی متخصص بیماریهای دهان و تشخیص در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

امتیازات و تعداد بازدیدها

1251 بازدید
4 امتیاز
0 مورد علاقه
0 انتشار