دکتر افتخارالسادات مدرس متخصص کودکان

دکتر افتخارالسادات مدرس متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر افتخارالسادات مدرس تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مدرس متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر افتخارالسادات مدرس پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

امتیازات و تعداد بازدیدها

1320 بازدید
4.3 امتیاز
203 بار نشان شده
167 بار منتشر شده

تلفن دوم

32367090