دکتر انوشیروان زندی متخصص کودکان

دکتر انوشیروان زندی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر انوشیروان زندی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر زندی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر انوشیروان زندی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر انوشیروان زندی : شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 الی 20