دکتر بهروز فرهنگ فر متخصص کودکان

دکتر بهروز فرهنگ فر متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر بهروز فرهنگ فر تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فرهنگ فر متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر بهروز فرهنگ فر پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر بهروز فرهنگ فر : شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر