دکتر حمید مزدک

دکتر حمید مزدک

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )

میانگین امتیازات

معرفی

دکتر حمید مزدک متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )
شماره نظام پزشکی : 20387

سایر اطلاعات :

ساعات کار :

سایر راه های تماس:

تلفن و آدرس دوم:

,