دکتر رضا فقیهی متخصص گوش حلق بینی

دکتر رضا فقیهی متخصص گوش حلق بینی

معرفی

اخذ نوبت دکتر رضا فقیهی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر رضا فقیهی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر رضا فقیهی حبیب آبادی پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: