دکتر زهرا صابری دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت

دکتر زهرا صابری دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر عاطفه توانگر و تماس با مطب به صفحه زیر مراجعه نمایید:

کلینیک دندانپزشکی قائدی


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر زهرا صابری دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر زهرا صابری متخصص دهان، فک و صورت در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: