دکتر زهرا عبدیزدان متخصص کودکان

دکتر زهرا عبدیزدان متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر زهرا عبدیزدان تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر زهرا عبدیزدان متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر زهرا عبدیزدان پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر زهرا عبدیزدان : روزهای زوج بعد از ظهر