دکتر سیما یادگاری متخصص عفونی

دکتر سیما یادگاری متخصص عفونی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر سیما یادگاری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر سیما یادگاری پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر سیما یادگاری پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: