دکتر شهلا متین متخصص کودکان

دکتر شهلا متین متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر شهلا متین تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر شهلا متین متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر شهلا متین پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر شهلا متین : شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر