دکتر عباس قربانی متخصص مغز و اعصاب

دکتر عباس قربانی متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر عباس قربانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر عباس قربانی متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر عباس قربانی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر عباس قربانی : همه روزه ساعت : 16 الی 19:30