دکتر علیرضا رجب زاده متخصص عفونی

دکتر علیرضا رجب زاده متخصص عفونی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر علیرضا رجب زاده تلفن به مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علیرضا رجب زاده پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علیرضا رجب زاده پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: