دکتر علی اکبر فروغی متخصص مغز و اعصاب

دکتر علی اکبر فروغی متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر علی اکبر فروغی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی اکبر فروغی متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی اکبر فروغی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: