دکتر علی مسعود متخصص مغز و اعصاب

دکتر علی مسعود متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر علی مسعود تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی مسعود متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی مسعود متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در کاشان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: