دکتر عمید طباطبایی متخصص مغز و اعصاب

دکتر عمید طباطبایی متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر عمید طباطبایی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر عمید طباطبایی متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر عمید طباطبایی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: