دکتر فائزه خزیمه دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت

دکتر فائزه خزیمه دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر فائزه خزیمه تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فائزه خزیمه دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر فائزه خزیمه متخصص دهان، فک و صورت در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: