دکتر فرزانه برهانیان متخصص کودکان

دکتر فرزانه برهانیان متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر فرزانه برهانیان تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر برهانیان متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فرزانه برهانیان پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر فرزانه برهانیان : شنبه تا چهارشنبه ساعت : 5:30 الی 8:30 عصر