دکتر فریبا اشتری متخصص کودکان

دکتر فریبا اشتری متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر فریبا اشتری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر اشتری متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فریبا اشتری پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر فریبا اشتری : شنبه تا چهارشنبه ساعت : 9 الی 13 و 16 الی 20:30