دکتر فریبرز خوروش متخصص مغز و اعصاب

دکتر فریبرز خوروش متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر فریبرز خوروش تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فریبرز خوروش متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فریبرز خوروش متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: