دکتر فریده بهزادی تهرانی متخصص کودکان

دکتر فریده بهزادی تهرانی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر فریده بهزادی تهرانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر بهزادی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر فریده بهزادی تهرانی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: